Sedlická krajka

http://www.krajky-sedlice.cz/

Po zrušení Školského ústavu umělecké výroby v Praze roku 1999 došlo i k oficiálnímu zrušení Krajkářské školy v Sedlici jako státní instituce. Pobočky v jednotlivých regionech přebírají Domy dětí a mládeže, v Sedlici SOU textilní a OU Strakonice.V Praze zůstává pouze Střední umělecká škola textilních řemesel.

SOU textilní za přispění obce Sedlice podporovalo stále zájmovou uměleckou činnost, která i nadále probíhalo formou veřejných kurzů pro všechny věkové kategorie. Zároveň na středním odborném učilišti vzniká od 1. září 1999 nový obor Ruční krajkářka. Tento obor byl tříletý a studentky se učí nejen ručně paličkované krajce, ale i jiným ručním technikám.Obor byl ukončen složením ústní a praktické zkoušky a získáním výučního listu pro obor Ruční krajkářka.
Ve školním roce 2000/2001 pro obor krajkářka se žádná studentka nepřihlásila a tento obor byl později zrušen.

          V roce 2000 byl zpracován projekt revitalizace sedlické krajky v rámci programu SAPARD. Cílem projektu je zachování staleté tradice krajkářské výroby, vytvoření pracovních příležitostí a zajištění možnosti doplňkového příjmu pro místní obyvatele. Vzniká nový právní subjekt Sedlická krajka – veřejně prospěšná společnost. Majetek bývalé krajkářské školy je převeden pod správu obce.

             V Sedlici byl v rámci tohoto projektu v roce 2003 slavnostně otevřen obchod, kde Sedlická krajka prezentuje své výrobky,nabízí k prodeji pomůcky určené na výrobu krajek a pořádá výukové kurzy pro děti i dospělé.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *